„Najstarszy przedmiot w moim domu”. Konińskie muzeum zachęca do udziału w konkursie fotograficznym.

Do poszukiwania skarbów we własnym domu zachęca koninian Muzeum Okręgowe w Gosławicach. Już po raz piąty instytucja organizuje konkurs fotograficzny „Najstarszy przedmiot w moim domu”.

Konkursowe zadanie to przede wszystkim znalezienie we własnym domu starego i ciekawego przedmiotu. Może być to np. przedmiot codziennego użytku, narzędzie, mebel, obraz, dokument bądź zdjęcie. Taki przedmiot należy sfotografować, a następnie opisać – podać jego nazwę, opowiedzieć o jego pochodzeniu i historii. – Jeżeli znamy tę historię, to postarajmy się ją przedstawić w możliwie najciekawszy sposób. Jeżeli jej nie znamy, to możemy opisać sytuację, w której ten przedmiot trafił w nasze ręce, co o nim myśleliśmy, kiedy towarzyszył nam przez całe życie. Ten opis będzie także podlegał ocenie – mówi Monika Marciniak z działu naukowo-oświatowego konińskiego muzeum.

Uczestnicy konkursu mogą nadesłać fotografie i opisy maksymalnie trzech przedmiotów. Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć do Muzeum zdjęcia w formie papierowej oraz elektronicznej. Prace będą przyjmowane do końca maja. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 13 czerwca. Tydzień później zostanie otwarta wystawa pokonkursowa. Podczas wernisażu autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia.

W ubiegłym roku do konińskiego Muzeum napłynęło ponad sto prac. Konkurs „Najstarszy przedmiot w moim domu” organizowany jest przez Muzeum Okręgowe w Koninie oraz przez koniński oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego.

/źródło: lm.pl/