Osiemdziesięcioro uczniów z powiatu konińskiego odebrało listy gratulacyjne potwierdzające decyzję o przyznaniu stypendium Starosty Konińskiego na 2018 r.

Stypendia przyznawane są przez Zarząd Powiatu Konińskiego od 17 lat. Mają wspierać rozwój indywidualnych zdolności i zainteresowań młodych ludzi, a także są formą nagrody pracę włożoną we własną edukację. W tym roku, powiat przeznaczył na pomoc stypendialną 132 800 zł. Ze wsparcia dla uzdolnionej młodzieży skorzysta rekordowa liczba – 80 uczniów. Stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie wypłacane będzie przez cały rok z wyłączeniem okresu wakacyjnego, a w przypadku uczniów klas programowo najwyższych – przez sześć miesięcy. Suma, na jaką miesięcznie mogą liczyć stypendyści ze szkół powiatu konińskiego, to największe wsparcie jakie przyznawane jest uczniom przez jednostki samorządu terytorialnego.

– Niezmiernie cieszę się, że z każdym rokiem powiększa się grono uczniów spełniających kryteria przyznawania stypendium Starosty Konińskiego. Świadczy to o wysokim poziomie nauczania w szkołach prowadzonych przez powiat, o zaangażowaniu pracujących w nich nauczycieli, a przede wszystkim – o odpowiedzialności i dojrzałości naszych uczniów– mówił podczas uroczystości wręczenia stypendiów, starosta Stanisław Bielik. Starosta życzył stypendystom zadowolenia i satysfakcji z dalszej edukacji oraz powodzenia w realizacji planów pozaszkolnych.

/źródło: infokonin.pl/