Szef konińskich policjantów podinsp. Paweł Kiliańczyk w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Piotra Mąki przedstawił wyniki pracy policjantów z naszej komendy.

O godz. 10:00 w auli im. sierż. Zdzisława Karczewskiego odbyła się dzisiaj odprawa służbowa kadry kierowniczej Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Rozpoczynając spotkanie podinsp. Paweł Kiliańczyk powitał zaproszonych gości, wśród których oprócz komendanta wojewódzkiego byli wiceprezydent Konina Sławomir Lorek, wicestarosta Powiatu Konińskiego Władysław Kocaj oraz prokurator Prokuratury Okręgowej Krzysztof Szczesiak.

Komendant Kiliańczyk przedstawił zebranym wyniki pracy konińskich policjantów w najważniejszych obszarach. Podkreślał wzrost wykrywalności oraz coraz większą liczbę ujawnianych czynów z zakresu przestępczości gospodarczej. Wskazał też obszary, w których konińscy policjanci muszą intensywnie pracować w tym roku. Jest to przede wszystkim ruch drogowy. Co prawda dość znacznie spadła liczba wypadków i rannych osób, ale aż o 8 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar zdarzeń drogowych. Wzrosła też liczba kolizji drogowych.

Po szefie konińskich stróżów prawa głos zabierali samorządowcy oraz prokurator. Zarówno wiceprezydent, jak i wicestarosta dziękowali policjantom za zaangażowanie w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w Koninie i na terenie powiatu. Prokurator Krzysztof Szczesiak złożył na ręce komendantów podziękowanie za bardzo dobrą współpracę zarówno na poziomie powiatowym, jak i wojewódzkim.

Jako ostatni głos zabrał Komendant Wielkopolski Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka. On także wypowiedział wiele ciepłych słów pod adresem konińskich policjantów. Pochwalił za osiągnięte wyniki, a także wskazał obszary, w których chciałby, aby praca w bieżącym roku została poprawione. Komendant wojewódzki podziękował także samorządowcom za wsparcie i wkład w funkcjonowanie policji w Koninie i na terenie powiatu. Bez wsparcia samorządów wielu wielu zadań byłoby bardzo utrudnione albo wręcz niemożliwe do zrealizowania.

/źródło: konin.policja.gov.pl/