Poczucie bezpieczeństwa wpływa na jakość życia i rozwój społeczeństwa. Dlatego też jego ochrona należy do zasadniczych zadań jakie musi wykonać państwo wobec swoich obywateli. Taką dewizę w środowe południe przyjęli wszyscy funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koninie oraz samorząd terytorialny.

W dniu 13 grudnia 2017 roku odbyła się konferencja inaugurująca projekt pod nazwą „Razem dla bezpieczeństwa”. Projekt, który ma na celu realizację działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, do którego funkcjonariusze Policji zaprosili wszystkich włodarzy powiatu konińskiego, organizacje rządowe oraz pozarządowe, jak również zaprzyjaźnionych partnerów. Projekt, który realizowany będzie od stycznia do grudnia 2018 roku ma za zadanie przybliżenie instytucji państwowych do swoich obywateli oraz zrozumienie i przeciwdziałanie problemom pojawiającym się w ich życiu. Punktem wyjścia naszego postępowania celowościowego była diagnoza wstępna, którą funkcjonariusze Wydziału Prewencji dokonali wraz z przedstawicielami władz. Na podstawie danych statystycznych oraz analizie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa otrzymano jasny sygnał co na danym terenie stanowi największe zagrożenie, któremu wspólnie należy się przeciwstawić. Program przewiduje promocję pracy dzielnicowych zgodnie z Rządowym Programem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Dzielnicowy bliżej Nas”, tak aby stali się oni jeszcze wyraźniejszym symbolem bezpieczeństwa, zaufania oraz poręczenia. Dzielnicowi, staną się osobą pierwszego kontaktu z obywatelem, będą gospodarzami swojego terenu i będą posiadać wiedzę i narzędzia niezbędne do realizacji naszych wspólnych celów. Swoim doświadczeniem oraz profesjonalizmem będą tworzyć wspólne, spójne ale co najważniejsze bezpieczne społeczeństwo. Niewątpliwym novum programu „Razem dla bezpieczeństwa” jest przypisanie funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego do danego terenu służbowego i ścisłej współpracy z jego gospodarzem, czyli każdym dzielnicowym Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Sama konferencja przyciągnęła kilkaset osób, wśród których znaleźli się: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster, Zastępca Prezydenta Miasta Konina Pan Sławomir Lorek, Wicestarosta Powiatu Konińskiego Pan Władysław Kocaj, wszyscy burmistrzowie i wójtowie, Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Krzeszewska, przedstawiciele instytucji, organizacji rządowych, organizacji pozarządowych, przedstawiciele szkolnictwa wyższego, dyrektorzy szkół, przedszkoli oraz mieszkańcy powiatu konińskiego. Program konferencji przewidywał informację o realizacji i szczegółach działań „Razem dla bezpieczeństwa”, prelekcje wykładowców Szkoły Policji w Pile na temat roli dzielnicowych w społeczeństwie, omówienie aplikacji Moja Komenda, oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Konferencja miała charakter dialogu, dlatego też jej część przeznaczona została na pytania i sugestie ze strony uczestników. Elementem wieńczącym spotkanie było oficjalne naniesienie podpisów na porozumieniu, które zobowiązuje wszystkich partnerów do działań na rzecz bezpieczeństwa.

Porozumienie zawiśnie w centralnym punkcie w jednostce Komendy Miejskiej Policji w Koninie jako przykład na niesamowitą współpracę i działalność wszystkich podmiotów na rzecz kształtowania oraz budowania bezpieczeństwa.

/źródło: konin.policja.gov.pl/